13-09-2021: Høringssvar vedr. lokalplanforslag 299 for Raadvad

11-03-2021: Høringssvar vedr. Kommuneplan 2021

22-11-2020: Høringssvar vedr. dispensation fra lokalplan 228 for DTU til opførelse af bygning på Miljøvej 112.

29-06-2020: Høringssvar vedr. lokalplanforslag 272 for Ørholm

09-03-2020: Høringsvar vedr. lokalplanforslag 291 for Villakvarteret ved Folkeparken

26-04-2019: Høringssvar vedr. udviklings- og helhedsplan for Firskovvejsområdet

02-01-2019: Høringssvar vedr. lokalplanforslag 271 for område ved Danmarksvej

31-10-2018: Høringssvar vedr. forslag til lokalplan 277 for Bakken

29-10-2018: Høringssvar vedr. lokalplanforslag 281 for H.C. Ørsted Gymnasium

08-03-2018: Høringssvar vedr. lokalplanforslag 275 for FOG på Firskovvej

01-10-2017: Høringsvar vedr. lokalplanforslag 267 for Fæstningskanalen

29-09-2017: Høringssvar vedr. helhedsplan for Lundtofte Landsby

06-06-2017: Høringssvar vedr. fornyet høring af lokalplanforslag 258 for Bondebyen

22-11-2016: Høringssvar vedr. lokalplanforslag 258 for Bondebyen

18-10-2016: Udtalelse vedr. forlængelse af dispensation fra Ermelundskilefredningen til den midlertidige parkering ved Cirkuspladsen, Firskovvej 3 i Kongens Lyngby.

19-08-2016: Udtalelse til Fredningsnævnet vedr. etablering af skovbørnehave på Hummeltoftevej 187, 2830 Virum

17-08-2016: Ideer og forslag til den fremtidige planlægning og mulige byudvikling i Lundtofteområdet

12-06-2016: Høringssvar vedr. forslag til lokalplan 261 for ny center- og boligbebyggelse på Hummeltoftevej 14.

12-06-2016: Høringssvar vedr. forslag til lokalplan 268 for ny center- og erhvervsbebyggelse på Hummeltoftevej 47.

04-05-2016: Høringssvar vedr. forslag til lokalplan 265 for et område i traceet syd.

31-03-2016: Høringssvar vedr. forslag til lokalplan 259 for center- og boligbebyggelse ved Virum Station

22-03-2016: Høringssvar vedr. forslag til lokalplan 264 for et erhvervsområde på Dyrehavegårds Jorder

21-03-2016: Udtalelse vedr. ansøgning om fredningsdispensation i forbindelse med udvidelse af bolig på ejendommen Caroline Amalie Vej 89 A.

08-01-2016: Høringssvar vedr. spildevandstillæg for Dyrehavegårds jorder og traceet langs Helsingørmotorvejen

15-12-2015: Ideer og forslag til VVM-redegørelse for Novozymes innovation-campus på Dyrehavegårds jorder

11-12-2015: Høringssvar vedr. forslag til lokalplan for Lyngby Hovedgade 63.

11-09-2015: Høringssvar vedr. kommuneplantillæg 14 for traceet langs Helsingørmotorvejen

23-07-2015: Høringssvar vedr. Grønt Lys + 2015

28-05-2015: Høringssvar vedr. ansøgning om tilladelse fra Kystbeskyttelsesloven til en badebro på Taarbæk Strandvej 42 C-D.

06-04-2015: Høringssvar vedr. forlængelse af dispensation fra Mølleåfredningen til midlertidig administrationsbygning på Mølleåværket

11-03-2015: Høringssvar vedr. forslag til kommuneplantillæg 11A for Dyrehavegårds jorder

22-01-2015: Høringssvar vedr. delvis ophævelse af lokalplan 111 for Lyngby Torv m.m.

08-01-2015: Høringssvar vedr. kommuneplantillæg for traceet langs Helsingørmotorvejen

17-12-2014: Høringssvar vedr. VVM for Fæstningskanalen

17-12-2014: Høringssvar vedr. lokalplan 195 for Furesøkysten

03-11-2014: Høringssvar vedr. Spildevandsplan 2014-2018

28-04-2014: Høringssvar vedr. Sorgenfri Stationsområde

21-03-2014: Høringssvar vedr. klimatilpasningsplanen

03-09-2013: Høringssvar vedr. forslag til lokalplan 235 for Kanalvejsområdet nord

31-08-2013: Høringssvar vedr. forslag til helhedsplan for området omkring Sorgenfri

30-06-2013: Høringssvar vedr. forslag til lokalplan 247 for Lyngby Idrætsby

15-05-2013: Bemærkninger til forslag til støjhandlingsplan for vejtrafik 2013-2016

08-03-2013: Bemærkninger vedr. ændring af lokalplanforslag 195 for Furesøkysten

09-12-2012: Kommentar til Natur- og Miljøklagenævnet vedr. projekt "Rent vand i Mølleåsystemet"

05-12-2012: Høringssvar vedr. forhøring af Lyngby Idrætsby

07-09-2012: Høringssvar til forslag til lokalplan 239 for Garderhøj Fort

07-09-2012: Bemærkninger til forslag til vandhandleplan for Lyngby-Taarbæk

05-07-2012: Høringssvar vedr. strategi GRØNT LYS for byudvikling og klima

14-05-2012: Indsigelse til Naturstyrelsen over "Projekt Rent vand i Mølleåsystemet"

16-03-2012: Bemærkninger til forslag til lokalplan 195 for Furesøkysten

15-09-2011: Ideer og forslag vedr. Sorgenfri Torv

19-08-2011: Indsigelse imod forslag til lokalplan 229 for Skovtofte i Sorgenfri

21-07-2011: Bemærkninger vedr. anmeldt nedrivning af Rejsestalden Ved Fortunen 33

14-06-2011: Udtalelse vedr. projekt for Ponycentret ved Fortunen 33

27-03-2011: Høringssvar vedr. forslag til Natura 2000-plan for Nedre Mølleå og Dyrehaven

27-03-2011: Høringssvar vedr. forslag til vandplan for Øresund

22-02-2011: Ideer og forslag til "Rent vand i Mølleåsystemet"

17-02-2011: Indsigelse imod projekt for nyt bækforløb i Ordrup Eng