Kom og vær med

Du har brug for naturen - og den har brug for dig!

Meld dig ind i Danmarks Naturfredningsforening og bliv aktiv i foreningens afdeling her i kommunen. Ved at gøre en frivillig indsats for natur og miljø i vores lokalområde er du med til at sikre en bæredygtig udvikling.

Det er ikke nødvendigt, at du bor i kommunen - blot du er interesseret i dens natur og vil være med til at beskytte og pleje den.

Læs mere om vores arbejdsgrupper

Bliv medlem af bestyrelsen                                                                                                                                                               
Der bliver valgt nye medlemmer til bestyrelsen hvert efterår på årsmødet, der er et offentligt arrangement. Alle er velkomne til at stille op. Bestyrelsen holder møde en gang om måneden. 

Deltag i ture og arrangementer
Vil du se, hvad vi laver, så kom med til vore ture og arrangementer. Her kan du møde os til en uforpligtende snak. 

Arbejde i naturen
Vi har også løbende opgaver med naturpleje og bekæmpelse af invasive arter, dvs. typisk beskæring og fældning af uønsket bevoksning i samarbejde med kommunen, private grundejere eller Naturstyrelsen. Vi foretager desuden med mellemrum optælling af dyre- og planteater på udvalgte lokaliteter. Angående vores arbejde i naturen se nærmere her.

Kontakt os
Du kan altid kontakte os direkte og høre nærmere om Danmarks Naturfredningsforenings arbejde i kommunen.

 

Brudelys - en af de mange smukke planter, du kan finde i vores kommune