Fæstningskanalen mellem Lyngby Hovedgade og Toftebæksvej ved maksimal vandstand - visualisering.

Danmarks Naturfredningsforening er meget positiv over for det forslag til reetablering af Fæstningskanalen, som Lyngby-Taarbæk Forsyning har udarbejdet i samarbejde med Lyngby-Taarbæk Kommune.

En reetablering af Fæstningskanalen vil både give store  naturmæssige, miljømæssige, kulturhistoriske og rekreative gevinster.

Forslaget indebærer, at Fæstningskanalen reetableres mellem Lyngby Hovedgade og Klampenborgvej og mellem Firskovvej og cykelstien langs Helsingørmotorvejen som en vandfyldt kanal med et 4-5 meter bredt vandspejl ved daglig vandstand og et ca. 14 meter bredt vandspejl efter kraftig nedbør. Kanalen vil kunne opmagasinere ca. 17.000 m3 vand fra tage, befæstede arealer og veje, så der kan spares op mod 250 millioner kr. på at udvide eksisterende kloakker og bygge overdækkede regnvandsbassiner.

Se projektet ved at klikke her - OBS! Fylder 20 MB.

Dette link er til foreningen "Fæstningskanalens Venner". Det er et eksternt link - hvis du oplever at det ikke længere fungerer så kontakt os venligst.