Strømpefabrikken i Nymølle efter renovering 2012

Strømpefabrikken i Nymølle

I 2004 besluttede Nationalmuseet at sælge en lang række ejendomme i Mølleådalen bl.a. Nymølle. Salget blev overdraget til det statslige ejendomsselskab Freja, der herefter ansøgte om dispensation fra Mølleåfredningen til at opføre 3 rækkehuse på det areal, hvor Strømpefabrikken ligger. Lyngby-Taarbæk Kommune støttede Frejas ønske om at nedrive strømpefabrikken for at opføre 3 rækkehuse.

Danmarks Naturfredningsforening fandt, at opførelse af 3 rækkehuse i Nymølle var i modstrid med Mølleåfredningens formål om at opretholde og forbedre Mølleådalens kulturhistoriske værdier.

Opførelse af 3 rækkehuse ville medføre en forringelse af Mølleådalens kulturhistoriske værdier, og en nedrivning af "strømpefabrikken" ville medføre et tab af Mølleådalens kulturhistoriske værdier, fordi ”strømpefabrikken” fortæller det sidste afsnit i historien om industriproduktionen i Mølleådalen. Strømpefabrikken blev opført i 1943 og er tegnet af den anerkendte og socialt engagerede arkitekt og Kgl. bygningsinspektør Eske Kristensen (1905 - 2000). Produktionen i strømpefabrikken ophørte i 1974, da Schou-koncernen likviderede, og den blev herefter overtaget af Nationalmuseet.

Danmarks Naturfredningsforening og Bygningskultur Foreningen i Lyngby-Taarbæk opfordrede begge kraftigt Fredningsnævnet til at meddele afslag på ansøgningen om dispensation fra Mølleåfredningen til opførelse af 3 rækkehuse i Nymølle, fordi de ville være et fremmedelement i Nymølles værdifulde kulturmiljø og dermed forringe oplevelsen af kulturmiljøet i Nymølle.

Fredningsnævnet var enig med os i, at rækkehusene var et fremmedelement i Mølleådalen og meddelte på den baggrund afslag på ansøgningen om dispensation til opførelse af de 3 rækkehuse.

Strømpefabrikken overlevede derfor og ejes i dag af Wibroe International Exhibitions, der har renoveret bygningen og anvender den til tegnestue, kontor og lager.

Breve i sagen:

25-02-2006: Lokalkomiteens brev til kommunalbestyrelsen om nedrivning af strømpefabrikken

14-08-2007: Lokalkomiteens udtalelse til Fredningsnævnet om opførelse af 3 rækkehuse i Nymølle

24-01-2008: Fredningsnævnets afgørelse vedr. dispensation til opførelse af 3 rækkehuse i Nymølle

Strømpefabrikken i Nymølle inden renovering 2005