Henvendelse til Ankestyrelsen om rejsning af tilsynssag vedr. kommunens håndtering af udpegning af bevaringsværdige træer

Danmarks Naturfredningsforening har anmodet Ankestyrelsen om at rejse en tilsynssag mod Lyngby-Taarbæk Kommune for håndteringen af udpegning af bevaringsværdige træer i lokalplaner.

Danmarks Naturfredningsforening har anmodet Ankestyrelsen om at rejse en tilsynssag vedrørende Lyngby-Taarbæk Kommunes håndtering af udpegning af bevaringsværdige træer, så beslutningerne herom fremover træffes af udvalg/kommunalbestyrelse og ikke helt vilkårligt fra sag til sag, uden at offentligheden kan få oplyst, hvem der har truffet beslutningen og på hvilket grundlag, den er truffet.

Læs brevet til Ankestyrelsen her