Nedenfor kan du se en kort beskrivelse af indholdet i de undermenuer, som du finder ude til venstre eller på menu knappen:

Fokus områder - Den overordnede beskrivelse af de indsatsområder, arbejdsopgaver og prioriteter som DN Lyngby-Taarbæk har.


Aktuelle sager - Denne side fortæller om DN Lyngby-Taarbæks arbejde med sager på bestyrelsesmøder, møder med kommunen og andre interessenter. Vores aktiviteter ude i naturen er beskrevet under hovedmenuen ”Naturen i Lyngby-Taarbæk”.


Foldere og aviser - Vi har udgivet en række småskrifter om naturen i Lyngby-Taarbæk Kommune. De kan alle downloades her fra hjemmesiden i PDF-format.


Afsluttede sager - Her kan du se tilbage i sager som DN Lyngby-Taarbæk har været part i, men som nu er afsluttet.


Høringssvar - På denne side kan du se en liste over høringssvar som DN Lyngby-Taarbæk har afgivet.


Anmeldelser - På denne side kan du se en liste over anmeldelser som DN Lyngby-Taarbæk har foretaget.

 

Vores opgave.

Vi har til opgave at være naturens og miljøets lokale advokater både ifølge lovgivningen og som interesseorganisation. Vi skal holde øje med, at kommunen og borgerne overholder natur- og miljølovene, for det er der ingen andre, der fører opsyn med. Vi klager derfor til Miljø- og Fødevareklagenævnet og Planklagenævnet, når kommunen ikke overholder loven, og vi anmelder borgere til kommunen, når vi opdager, at de overtræder f.eks. søbeskyttelseslinjen, skovbyggelinjen eller en lokalplan.

Vi beskyldes ofte for at have for stor indflydelse på grund af vores klageret, men vores opgave er blot at få Miljø- og fødevareklagenævnet og Planklagenævnet til at afgøre, om kommunen eller borgeren har overholdt loven eller ej. Når vi så ofte får ret i vore klager, skyldes det derfor, at kommunen og borgerne har overtrådt loven. Og det må være i alles interesse, at der er lighed for loven.

Vi lægger stor vægt på at have at godt samarbejde med kommunen og fredningsnævnet. Vi sender bl.a. mange breve og høringssvar, så de så vidt muligt kan træffe afgørelser på et oplyst grundlag i alle sager, der har stor betydning for naturen og miljøet i Lyngby-Taarbæk.

Du er meget velkommen til at kontakte os, hvis du f.eks. har mistanke om, at et byggeri eller et anlæg er i strid med natur- eller miljølovene.