Brede Kogræsserforening blev stiftet ved en generalforsamling den 9. Marts 2017. Foreningens vedtægter blev udarbejdet og godkendt. Der blev valgt en bestyrelse. Bestyrelsen blev ved et efterfølgende møde konstitueret.

Danmarks Naturfredningsforening Lyngby-Taarbæk tog initiativet til at få etableret foreningen. Desuden har DN været aktiv i det forberedende arbejde op til den stiftende generalforsamling.

Som konsekvens af at Brede Kogræsserforening nu er stiftet, overgår alt videre arbejde i denne sag fra DN til foreningen. Formelt set er DN's rolle dermed afsluttet med succes og sagen er blevet lukket i DN regi. Du kan læse om forløbet af sagen frem til og med den stiftende generalforsamling på dette link - Vi arbejder med -> Afsluttede sager -> Kvæg på græs i Brede Allé.

Brede Kogræsserforening planlægger at etablere en FaceBook gruppe af samme navn hvor du kan følge deres aktiviteter.