Vi har foreløbig udgivet et opgavehæfte om Lyngby Åmose. Hæftet foreslår en rute, der dækker de forskellige naturtyper i området med mulighed for at notere observationer af de mest karakteristiske og de mest sjældne plante- og dyrearter, man kan være heldig at se i forsommeren (maj-juni). Turen vil gøre det tydeligt, hvor stor mangfoldighed (biodiversitet), der kan optræde selv i et enkelt lokalområde. Hæftet kan downloades her.