Her kan du finde en kort beskrivelse af de sager som DN Lyngby-Taarbæk aktuelt arbejder med. Der et link til hver enkelt sag. Du kan også finde sagerne i menuen til venstre eller på menu knappen. Sagerne står ordnet så de nyest oprettede står øverst.

Kvæg på græs i Brede Allé - Frivillig naturpleje med "klappevenligt" kvæg ved Brede Allé.

Pleje af Dyrehavens vandhuller - DN Lyngby-Taarbæk har konstateret at der er sket en voldsom tilgroning gennem de sidste 25 år af en række vandhuller i Dyrehaven og vi foreslår derfor at der iværksættes pleje af disse.

Midlertidig parkering i Kanalparken og på Cirkuspladsen - I forbindelse med det nye byggeri på Kanalvej bag Lyngby Storcenter er der etableret midlertidige parkeringsarealer i fredet område.

Reetablering af Fæstningskanalen - Danmarks Naturfredningsforening er meget positiv over for det forslag til reetablering af Fæstningskanalen, som Lyngby-Taarbæk Forsyning har udarbejdet i samarbejde med Lyngby-Taarbæk Kommune.

Plejeplan for fredningen af Bagsværd Sø og Lyngby Sø med omgivelser - Efter at fredningen af Bagsværd sø og Lyngby Sø med omgivelser er vedtaget, forestår arbejdet med at implementere den tilhørende plejeplan.

Rejsestalden ved Fortunen - Rejsestalden bør bevares af hensyn til det værdifulde kulturmiljø ved Fortunen.

Springforbi Strandpark - renovering og rekreativt område - Strandpromenaden bør renoveres endeligt. Desuden bør der anlægges broer eller lignende så der opnås nærhed til havet. Stien er af stor rekreativ værdi.

Sorgenfri Stationsområde - Lokalplanerne for Sorgenfri Stationsområde.

Rådyr i Lyngby Åmose

Aktuelle sager

Under dette menupunkt kan du finde beskrivelser af igangværende sager.

Brug menuen til at finde en konkret sag.

I de enkelte sager kan du også finde eventuelle offentlige dokumenter i sagen, eller henvisninger med eventuelt link til sagen hos diverse parter - f.eks. kommunen.


Undertiden kan sager versere i flere år og kan i perioder være udenfor DN Lyngby-Taarbæks interessesfære. Sådanne sager vil alligevel fremgå her.