Det kan oplyses at plejeplanen er blevet påklaget til Natur- og Miljøklagenævnet, og derfor ikke kan træde i kraft før en afgørelse foreligger.

DN Lyngby-Taarbæk er meget glade for fredningen af Bagsværd Sø og Lyngby Sø med omgivelser. Vi har givet vores input til det efterfølgende arbejde med udarbejdelse af plejeplanen. Når plejeplanen bliver endeligt vedtaget vil vi også arbejde sammen med kommunen for at fremme implementeringen af planen, samt for at give vores syn på det konkrete arbejde.

Se link til yderligere materiale under kortet.

Nedenstående kort viser det område der omfattet af fredningen og dermed plejeplanen.

Link til yderligere materiale:

Fælles hjemmeside for Lyngby og Gladsaxe vedr. plejeplanen (dette er et eksternt link - giv os venligst besked hvis det ikke fungerer).

Plejeplanen pt. som den er vedtaget af Lyngby-Taarbæk kommune (dette er et eksternt link - giv os venligst besked hvis det ikke fungerer).

Materiale vedrørende fredningen af Bagsværd Sø og Lyngby Sø med omgivelser