• praktisk naturpleje af kommunens mange dejlige naturområder
  • samarbejde med kommunen om udarbejdelse og implementering af plejeplaner
  • samarbejde med kommunen om pleje og forvaltning af andre områder
  • aktiv deltagelse i det lokale planlægningsarbejde i forbindelse med f.eks. lokalplaner
  • overvågning af om vedtagne lokalplaner og fredninger overholdes efter hensigten

 Konkret betyder det at vi beskæftiger os med:

  • at bekæmpe invasive arter som sildig gyldenris, japansk pileurt, pastinak, kæmpe balsamin og mink
  • at registrere plante- og dyrelivet i kommunen
  • at få forbedret kommunens beskyttelse og pleje af naturen i bl.a. Lyngby Åmose, Mølleådalen og Tordals Mose
  • at få beskyttet Furesøkysten mellem Frederiksdal og Kaningården mod skæmmende byggerier og anlæg
  • at medvirke til renoveringen af strandpromenaden mellem Taarbæk og Strandmøllen
  • at sikre og forbedre Borrebakken, Brede Bakke, Troldehøj og andre fredede arealer

Hvis du vil vide mere om vores arbejde i bestemte naturområder i kommunen, se under menupunktet "Naturen i Lyngby-Taarbæk" (klik her) i hovedmenuen.

Hvis du vil vide mere om vores arbejde med konkrete sager, se under menupunktet "Aktuelle sager" (klik her) i venstremenuen.