DN Lyngby-Taarbæk har i bestyrelsen besluttet at vores ressourcer primært skal fokusere på:

 • praktisk naturpleje af kommunens mange dejlige naturområder
 • kritisk og konstruktivt samarbejde med kommunen omkring udarbejdelse og implementering af plejeplaner
 • kritisk og konstruktivt samarbejde med kommunen omkring pleje og forvaltning af andre områder
 • aktiv deltagelse i det lokale planlægningsarbejde i forbindelse med f.eks. lokalplaner
 • overvågning af om vedtagne lokalplaner og fredninger overholdes efter hensigten

 Konkret betyder det at vi beskæftiger os med:

 • at bekæmpe invasive arter som sildig gyldenris, japansk pileurt, pastinak, kæmpe balsamin og mink
 • at få beskyttet Furesøkysten mellem Frederiksdal og Kaningården mod skæmmende byggerier og anlæg
 • at få forbedret kommunens beskyttelse og pleje af naturen i bl.a. Lyngby Åmose, Mølleådalen og Tordals Mose
 • at medvirke til renoveringen af strandpromenaden mellem Taarbæk og Strandmøllen
 • at sikre og direkte forbedre Borrebakken, Brede Bakke, Troldehøj og andre fredede arealer
 • at registrere plante- og dyrelivet i kommunen.

Hvis du vil vide mere om vores arbejde i bestemte naturområder i kommunen så se under menupunktet "Naturen i Lyngby-Taarbæk" (klik her) i hovedmenuen.

Hvis du vil vide mere om vores arbejde med konkrete sager så se under menupunktet "Aktuelle sager" (klik her) i hovedmenuen.