Der nu er etableret en forening til at varetage opgaven og ansvaret overgår derfor formelt fra Danmarks Naturfredningsforening Lyngby-Taarbæk til Brede Kogræsserforening. DN betragter derfor sagen som afsluttet med succes. Den nye forening planlægger at etablere en FaceBook gruppe af samme navn som foreningen hvor du kan følge projektet.

Rigere natur i Mølleådalen og flere oplevelser for borgerne.

Danmarks Naturfredningsforening i Lyngby-Taarbæk har taget initiativ til dette projekt. Målet er både at få skabt en rigere natur i Mølleådalen, og at give kommunens borgere mulighed for at opleve græssende køer. Vi mener, det vil være fint at bruge den tidligere hestefold i den nordlige ende af Brede Allé ned til Brede Dam til at sætte kvæg på græs. Det vil give liv i området og give et mere rigt og varieret plante- og dyreliv i engen.

Starten på projektet – valg af kvægrace.

Danmarks Naturfredningsforening søgte i juni 2016 kommunen om tilladelse til at afgræsse engen og skovmosen mellem tennisbanen, Brede Alle og Brede Dam med køer af racen dexter fra maj til oktober. Det har vi nu fået tilladelse til.

Kommunen vil sørge for hegningen af græsningsfolden på betingelse af, at vi sikrer, at den bliver afgræsset af køer i en længere årrække. Ved et møde med kommunen på stedet primo november 2016 blev den praktiske udformning af folden aftalt.

Vi har valgt køer af racen dexter af mange grunde. Den er god til naturpleje, den er én af de ældste kvægracer i verden, og det er den mindste af de europæiske kvægracer både i størrelse og antal. Den stammer fra Irland og har gode egenskaber som kød og malkeko, og den har kælenavnet ”fattigmands koen”. En dexterko vejer ca. 300 kg og har en maksimal højde på 110 cm.

Vi har fundet en landmand, der har små, fredelige køer, egnet til formålet, så der kan være fri adgang til at gå i engen og klappe køerne.

Forløbet

For at realisere planen skal der oprettes en "kogræsserforening" der kan fungere som samarbejdspartner til kommunen og landmanden.

Der er flere mulige modeller for samarbejdet - skal køerne fx lånes eller købes, og skal foreningens medlemmer have mulighed for at købe kødet, når dyrene slagtes?

  1. Initierende offentligt orienteringsmøde. Dette møde har været afholdt. På mødet blev der informeret om projektet og forskellige mulige løsninger blev drøftet. Der skal nedsættes en arbejdsgruppe, som skal forberede stiftelsen af en kogræsser forening på en generalforsamling i februar 2017. Foreningens formål bliver at skaffe køerne og sørge for dagligt tilsyn med dem. På orienteringsmødet skrev alle fremmødte sig på en liste og de modtager en mail med referat af mødet, samt med en mulighed for at tilkendegive at de ønsker at deltage i arbejdsgruppen. Her kan du se den præsentation der blev brugt på mødet. og her kan du læse referatet af mødet.
  2. Etablering af arbejdsgruppe til oprettelse af kogræsserforening. Arbejdsgruppen holdt møde 2. februar 2017. På mødet blev der bl.a.  udarbejdet et forslag til vedtægter for foreningen, et forslag til dagsorden for den stiftende generalforsamling og der blev fastsat en dato for generalforsamlingen. Her kan du se referatet af arbejdsgruppemødet.
  3. Stiftende generalforsamling i kogræsserforeningen torsdag den 9. marts kl. 19.30 i Fuglevad Vandmølle. Læs dagsorden her. Foreningen blev stiftet, vedtægterne godkendt og en bestyrelse valgt. Se referatet her, vedtægterne her og den konstituerede bestyrelse her.

Der nu er etableret en forening til at varetage opgaven og ansvaret overgår derfor formelt fra Danmarks Naturfredningsforening Lyngby-Taarbæk til Brede Kogræsserforening. DN betragter derfor sagen som afsluttet med succes. Den nye forening planlægger at etablere en FaceBook gruppe af samme navn som foreningen, hvor du kan følge projektet.

Omtrentligt kort over foldens placering mellem Brede Allé og Brede Dam - som planlagt med kommunen.
(Billede © 2017 Google. Kortdata © 2017 Google)