Mobilmast afvist ved rasteplads Lærkereden i Lundtofte

Danmarks Naturfredningsforening har protesteret mod opsætning af en 36 m høj mobilmast ved rasteplads Lærkereden i Lundtofte, fordi den både vil være meget synlig fra Eremitageslottet og fra Mølleåfredningen.

Danmarks Naturfredningsforening finder, at sagen ikke er ordentligt belyst på en række områder:

Det fremgår bl.a. ikke af sagen:

- hvilke øvrige mobilmaster, som den nye mobilmast skal spille sammen med, så det er umuligt ud fra sagsfremstillingen at vurdere alternative løsninger f.eks. en anden placering på en eksisterende skorsten/mast, eller en forøgelse af kapaciteten på de nærmest beliggende mobilmaster, så den nye mast kan undgås eller reduceres i højde og i omfanget af ophæng på masten.

- om mobilmasten vil være delvis synlig fra Eremitageslottets trappe, og hvordan synligheden vil være om relativt få år, når bøgene i den døende trægruppe mellem Iglehullet og Eremitageslottet er væk.

Danmarks Naturfredningsforening mener, at mobilmastens placering landskabeligt set er uacceptabel, da den vil blive synlig fra nogle af de mest værdifulde udsigtspunkter i Dyrehaven bl.a. Eremitageslottet og dele af pladsen foran dette, som både er på Unescos Verdensarvsliste (Parforcelandskab) og Natura 2000-område. Hertil kommer, at mobilmasten kommer til at ligge omgivet af Mølleåfredningen og bliver meget synlig fra dele af både Lundtofte og Hjortekær.

Danmarks Naturfredningsforening bemærker, at det af sagen fremgår, at forvaltningen forventer at sende ansøgningen til orientering til naboerne, når byplanudvalget har bemyndiget forvaltningen til at give tilladelse til det ansøgte. Danmarks Naturfredningsforening finder, at dette er en helt urimelig behandling af naboerne til mobilmasten dvs. de borgere/grundejerforeningerne i nærområdet, der vil få forringet deres udsigt og daglige oplevelse af Mølleådalen. Hvis kommunalbestyrelsen mener noget reelt med borgerinddragelse, skal borgerne selvfølgelig inddrages inden beslutningerne bliver taget og ikke først, når de er taget.

Danmarks Naturfredningsforening har derfor opfordret Byplanudvalget og Teknik- og Miljøudvalget til at meddele afslag på ansøgningen, og det har de også gjort.

Læs hele udtalelse her

Bilag 1

Bilag 2