Læserbrev om fredninger i Lyngby-Taarbæk

Danmarks Naturfredningsforening har haft et læserbrev i DGO i anledning af Folketingets behandling af et forslag om at fratage foreningen sin ret til selvstændigt at rejse fredningssager

Danmarks Naturfredningsforening i Lyngby-Taarbæk har skrevet et læserbrev til DGO for at gøre opmærksom på, hvor vigtigt det er, at Danmarks Naturfredningsforening fortsat selvstændigt kan rejse fredningssager. Vi har beskrevet hvor vigtigt det var, da vi rejste fredningsager for Mølleådalen og for Ermelundskilen. 

Læs læserbrevet her