Kommuneplanforslag 2021

Kommuneplanforslag 2021 var i offentlig høring i vinter, og DN Lyngby-Taarbæk anbefalede en styrket indsats for at beskytte kommunens naturmæssige, landskabelige og kulturhistoriske værdier både for vores egen skyld, og fordi de må forventes at bliver efterspurgt i endnu højere grad af de kommende generationer.

Lyngby-Taarbæk er en unik kommune, når det gælder naturområder, landskaber og kulturhistorie. Det er Danmarks Naturfredningsforenings opfattelse, at disse unikke værdier skal beskyttes både for vores egen skyld, og fordi de må forventes at blive efterspurgt i endnu højere grad af de kommende generationer. Det er derfor af afgørende betydning, at Kommuneplanen sikrer, at disse unikke værdier ikke forringes, men bliver bevaret og forbedret.

Læs hele høringssvar her