Statslige myndigheder

Miljø- og Fødevareministeriet

Naturstyrelsen (under Miljø- og Fødevareministeriet - forvalter statens a. 200.000 ha naturområder)

Natur & Vand (under Miljø- og Fødevareministeriet - generel myndighed for vand- og naturområder)

Miljøstyrelsen (under Miljø- og Fødevareministeriet - generel myndighed i miljøspørgsmål)

Fødevarestyrelsen (under Miljø- og Fødevareministeriet - myndighed i sager om fødevaresikkerhed)

Miljø- og Fødevareklagenævnet (Klagemyndighed for alle afgørelser i miljø- og naturbeskyttelsessager)

Energi-, forsynings- og klimaministeriet

Generel information om natur og miljø

Fugle og natur

Miljøportalen 

 

Love vedrørende natur, miljø og planlægning

Naturbeskyttelsesloven

Miljøbeskyttelsesloven

Planloven

Alle love