Alle er velkomne til at deltage i vore ture og arrangementer.

Vi har omkring 20 arrangementer i årets løb. Nogle er fast tilbagevendende, og de trækker hvert år mange deltagere. 

Forår

Forårstur til Tordals Mose
I marts eller april har vi en tur til Tordals Mose for at vise det rige blomsterflor i skræntskoven med bl.a. Hulrodet Lærkespore, Guldstjerne, Gul Anemone og Hvid Anemone, og de mange æg eller haletudser i mosen fra butsnudet frø.

Affaldsindsamling
Hvert forår går din lokale naturfredningsforening på gaden og samler ind - ikke penge, men affald. Vi har altid brug for frivillige, som vil hjælpe os med at holde vores grønne områder fri for skæmmende og skadeligt affald. Indsamlingen foregår normalt en søndag i april, og vi arrangerer både en formiddags- og en eftermiddagstur. Både børn og voksne kan deltage, og vi sørger for udstyr og drikkevarer.

Fugletur
I maj går vi en aftentur i et af kommunens naturområder for at høre fuglenes sang.
Undervejs fortæller vi om forårets fugleliv og fuglestemmerne.

Sommer

De Vilde Blomsters Dag
Hvert år på De Vilde Blomsters Dag den 3. søndag i juni arrangerer vi en ekskursion til ét af kommunens naturområder og viser og fortæller om områdets planteliv. Turen arrangeres i samarbejde med Dansk Botanisk Forening.

Sankt Hansorme-tur
Sidst i juni lyser Sankthansormen i Lyngby Åmose. Ved tusmørke kravler hunnerne op i den lave vegetation og begynder at lyse, så de flyvende hanner kan finde dem og parre sig med dem. I løbet af en time er alle hunner begyndt at lyse. Vi arrangerer hvert år en tur fra kl. 22.30 til 24.00, hvor vi viser de lysende insekter og fortæller om deres liv.

Efterår

Svampetur
I september arrangerer vi en svampetur i Frederiksdal Storskov, hvor turlederne fortæller om svampene og hjælper deltagerne med at bestemme dem.

Årsmøde
I september/oktober holdes vores årsmøde, der er åbent for alle interesserede. Kom, og hør om vores resultater og naturens tilstand i kommunen. På årsmødet har du også selv mulighed for at blive medlem af bestyrelsen. Hvert år inviterer vi desuden en foredragsholder til at fortælle om et emne.
Læs årsberetningerne