Høringssvar

Lokalplan 271 for område ved Danmarksvej

Danmarks Naturfredningsforening har gjort indsigelse mod lokalplanforslaget, fordi der ikke i lokalplanforslaget bliver udpeget bevaringsværdige træer som i andre lokalplaner for villakvarterer og dermed ikke indeholder de virkemidler, der er nødvendige for at opfylde lokalplanens formål om at sikre det grønne præg i området.

Danmarks Naturfredningsforening mener, at lokalplanforslaget også skal sikre, at lokalplanområdet fortsat har store og markante træer ligesom det er normalt i kommunens øvrige lokalplaner bl.a. i Lokalplan 123 for boligområdet Hemsedal og Halligdal, der er beliggende ved Norgesvej inde i lokalplanområdet og i lokalplan 160 for Bøgeparken, der ligger syd for lokalplanområdet.

Både i området ved Lundtofte Kirkevej, Danmarksvej, Norgesvej, Sverigesvej, Finlandsvej, Kulsviertoften og Kulsviervænget findes der i dag store og markante træer, som i meget høj grad bidrager til det lokalplanområdets grønne præg, og som derfor bør beskyttes i lokalplanen for at sikre, at områdets grønne præg ikke forringes kraftigt. Lokalplanforslaget sikrer hverken, at de værdifulde træer bevares længst muligt, eller at der er nye træer, som kan erstatte de gamle træer, så det grønne præg ikke forringes.

Danmarks Naturfredningsforening foreslår derfor, at der i lokalplanen udpeges bevaringsværdige træer og bevoksninger bl.a. birkealleen og de meget markante cypress-træer ved Lundtofte Kirke/Lundtofte Kirkevej og de mest værdifulde og markante træer og beplantninger i områderne omkring Danmarksvej, Norgesvej, Sverigesvej, Finlandsvej, Kulsviertoften og Kulsviervænget.

Læs vores brev om lovligheden af lokalplanens manglende udpegning af bevaringsværdige træer her

Læs hele vores høringssvar her

Bilag 1 med foto af markante træer i området