Nyhed

Indsigelse mod cykelsupersti gennem Mølleådalen

DN har gjort indsigelse mod kommunens forslag til helhedsplan for Lundtofte-området, som blev omtalt i nyhedsbrevet fra oktober 2017.
Vi har protesteret imod, at der etableres en såkaldt "cykelsupersti" tværs gennem Mølleådalen ved siden af den eksisterende meget slyngede sti til Nymøllevej ved Prebens Vænge, da det vil forringe de landskabelige værdier voldsomt. En sådan sti er beregnet på, at cykelpendlere kan komme hurtigst muligt mellem hjem og arbejde. Den vil mere naturligt kunne lægges langs motorvejen mellem Nærum og Lundtofte, så den ikke vil forringe nogle af Mølleådalens største landskabelige værdier.