Furesø truet af stop for iltning

Lyngby-Taarbæk, Furesø og Rudersdal kommuner har planer om at stoppe iltningen af Furesø i år, så dyrelivet på 40% af søens bund (4 kvadratkilometer) vil dø af iltmangel til sommer.

Lyngby-Taarbæk, Furesø og Rudersdal Kommuner har aktuelle planer om at stoppe iltningen af bundvandet i Furesøen i år, så dyrelivet på 40% af Furesøens bund dør af iltmangel. Begrundelsen er, at iltningen af bundvandet siden 2003 og opfiskningen af godt 200 tons skaller og brasen ikke har ført til, at søen er blevet så ren som forventet. Men hvis iltningen stoppes, bliver vandkvalitet i Furesøen meget ringere end i dag, fordi der så vil blive iltfrit på bunden om sommeren og frigivet store mængder fosfor, som vil føre til voldsom algevækst og uklart vand ligesom i 1990’erne. Lyngby-Taarbæk Kommunes bidrag til iltningen var i 2018 på 125.000 kr., og de penge er givet godt ud. For hvis iltningen af Furesøen stopper, vil det medføre, at Lyngby Sø og Mølleåen vil få tilført meget store mængder fosfor og alger fra Furesøen, som vil medføre opblomstringer af blågrønalger med uklart vand og lugtgener i Lyngby Sø, når de forrådner.

Læs rapporten om projektet her

Læs læserbrev om projektet her