Gruppen har bl.a. udgivet en folder med forslag til en familietur i Lyngby Åmose, hvor man undervejs skal prøve at finde en række udvalgte dyre- og plantearter, der er karakteristiske for de forskellige naturtyper i mosen. Se folderen her.

Se folderen her.

 

Gruppen består af:


Klaus Meulengracht (tovholder)
Hans Nielsen
Susanne Bülow
Jan Johnsson                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Henrik Halberstadt