Fredningsnævnet giver afslag på forlængelse af midlertidig parkeringsplads ved Cirkuspladsen

Fredningsnævnet har fulgt Danmarks Naturfredningsforenings anbefaling og meddelt afslag på Lyngby-Taarbæk Kommunes ansøgning om dispensation fra fredningen af Ermelundskilen til fortsat at parkere i det fredede område.

Fredningsnævnet har meddelt afslag på ansøgningen om dispensation til fortsat at parkere i det fredede område med den begrundelse, at kommunen i flere måneder forsætligt har undladt at efterkomme vilkåret, og at fredningstilsynet har forsømt at skride ind over for det konstaterede overtrædelse.

Retshåndhævelseshensyn taler under disse omstændigheder afgørende imod at meddele denne ansøger en fornyet dispensation til midlertidige anlæg i fredningsområdet. Fredningsnævnet har endvidere lagt vægt på, at Fredningsnævnet i forlængelsen i 2016 udtrykkeligt lagde vægt på, at projektet var midlertidigt. Med den nu foreliggende ansøgning, hvor dispensationen ønskes forlænget frem til 2021 kompromitteres projektets midlertidige karakter.

Læs vores udtalelse til Fredningsnævnet

Klik her for at læse Fredningsnævnets afgørelse