Nyhed

Pleje af Dyrehavens vandhuller

DN Lyngby-Taarbæk foreslog i 2016, at en række vandhuller i Dyrehaven blev plejet for at forhindre tilgroning med dunhammer og grenet pindsvineknop.
Vi har tilbudt Naturstyrelsen at udføre den del af arbejdet, der kan foretages med håndkraft uden anvendelse af maskinelt udstyr.
Vandhullerne er beskyttet af Naturbeskyttelseslovens §3, og bekæmpelse af dunhammer og pindsvineknop kræver derfor en dispensation fra kommunen. Den er nu kommet, og vi går i gang med arbejdet sidst på vinteren.