Nyhed

Lokalplaner for Bondebyen og Fæstningskanalen vedtaget

Vi har tidligere omtalt vores indvendinger mod de oprindelige lokalplanforslag for de to områder. De endelige lokalplaner er forbedret på en række punkter. Vi er dog kede af, at:

* De meget karakteristiske "stamme-hække" i Bondebyen er ikke medtaget i planen som særligt bevaringsværdige.

* Det genetablerede vandspejl i Fæst-ningskanalen vil på en strækning langs Storcentret blive snævret kraftigt ind, så indtrykket af en sammenhængende kanal forstyrres.