Nyhed

Forslag om at Lyngby Åmose bliver NATURA 2000-område

DN Lyngby-Taarbæk har foreslået Naturstyrelsen, at Lyngby Åmose bliver en del af NATURA 2000-området Øvre Mølleådal, Furesø og Frederiksdal Skov på grund af dens store, naturmæssige værdier - bl.a. mange fattigkær, en stor bestand af femradet ulvefod og en sø med hvas avneknippe.
Selv om Lyngby Åmose i forvejen er fredet, så vil en udpegning som NATURA 2000-område give bedre muligheder for at bevare og forbedre forholdene for dens meget rige og værdifulde plante- og dyreliv.