Brede Kogræsserforening stiftet

På en stiftende generalforsamling i Fuglevad Vandmølle d. 9. marts blev Brede Kogræsserforening stiftet. Bestyrelsen har 7 medlemmer, og Hans Nielsen blev valgt til formand. Foreningens formål er at stå for afgræsning af den tidligere hestefold i den nordlige ende af Brede Allé ved udsætning af små, skikkelige og "klappevenlige" køer af racen Dexter.
Der er efterfølgende opnået dispensation fra Naturbeskyttelsesloven til opsætning af hegn, og køerne forventes at komme midt i maj.