Vores hidtidige plejeaktiviteter omfatter:

  • Fjernelse af småtræer (stangskov) i Lyngby Åmose
  • Fjernelse af birk på det mest værdifulde fattigkær i Lyngby Åmose
  • Bekæmpelse af sildig gyldenris, japansk pileurt og Kæmpe pileurt i Ordrup Eng
  • Fjernelse af uønsket plantevækst i Dyrehavens vandhuller
  • Fjernelse af uønsket plantevækst i mosen og søen i Tordals Mose
  • Pleje af Borrebakkens mest værdifulde overdrev
  • Naturpleje i Kaningårdens frugthave
  • Bekæmpelse af sildig gyldenris, pastinak og kæmpe-balsamin i Lyngby-Taarbæk
  • Udryddelse af Kæmpe-bjørnekloen i Lyngby-Taarbæk

Billedet viser et samarbejde med en skoleklasse omkring fjernelse af stangskov i Frederiksdal 2010